Wędrówki z Bolkiem i Lolkiem po Małopolsce

 

Przeżyjmy to jeszcze raz razem z "Bolkiem i Lolkiem" - film z przedsięwzięcia pt. "Dzień jak z bajki - organizacja widowiska plenerowego opartego na motywach "Bolka i Lolka" dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Kontakt i telefony

Urząd Gminy Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
tel. (32) 642-45-01, (32) 642-40-71, (32) 642-42-93, (32) 642-48-41
fax.(32) 642-48-01

Godziny pracy
poniedziałek  od 800 do 1600
wtorek - piątek od 700 do 1500

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w miarę możliwości czasowych na bieżąco a w szczególności w poniedziałki w godzinach: od godz. 900 do godz. 1200 i od godz.1530 do godz. 1630.

Kasa Urzędu:
poniedziałek od 815 do 1530
wtorek - piątek od 715 do 1400


Rachunek bankowy Gminy Bolesław:
Bank Pekao S.A. 38-1240-4748-1111-0000-4877-6839

 

Numery Identyfikacyjne Gminy Bolesław:
  • NIP : 637-199-79-76
  • REGON : 276-25-78-83
Numery Identyfikacyjne Urzędu Gminy Bolesław:
  • NIP: 637-011-43-02
  • REGON: 270-53-25-26

 

Telefony
Sekretariat tel. (32) 642-45-01 wew. 101
Sekretarz Gminy tel. (32) 642-45-01 wew. 103
Skarbnik Gminy tel. (32) 642-45-01 wew. 113
Referat finansowo-budżetowy
Kierownik tel. (32) 642-45-01 wew. 220
Kasa i podatki tel. (32) 642-45-01 wew. 111
Księgowość tel. (32) 642-45-01 wew. 124
wew. 120
wew. 121
Referat organizacyjno-administracyjny i spraw obywatelskich
Kierownik tel. (32) 642-45-01 wew. 204
Ewidencja ludności i dowody osobiste tel. (32) 642-45-01 wew. 114
Rada Gminy tel. (32) 642-45-01 wew. 104
Referat inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej
Kierownik tel. (32) 642-45-01 wew. 218
Sprawy Lokalne tel. (32) 642-45-01 wew. 105
Inwestycje tel. (32) 642-45-01 wew. 106
Referat ochrony środowiska, rolnictwa, geodezji i gospodarki gruntami
Kierownik tel. (32) 642-45-01 wew. 116
Ochrona środowiska tel. (32) 642-45-01 wew. 115
Geodezja tel. (32) 642-45-01 wew. 115
wew. 221
wew. 227
Referat rozwoju gospodarczego, planowania przestrzennego i komunikacji
Kierownik tel. (32) 642-45-01 wew. 122
Inspektor tel. (32) 642-45-01

wew. 108

wew. 208

Inspektor
Biuro radców prawnych
  tel. (32) 642-45-01 wew. 117
Urząd stanu cywilnego
  Kierownik tel. (32) 642-45-01 wew. 110
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
  tel. (32) 642-45-01 wew. 118
Stanowisko do spraw obrony cywilnej
  tel. (32) 642-45-01 wew. 112
Stanowisko do spraw działalności gospodarczej
  tel. (32) 642-45-01 wew. 210
Gminny zespół zarządzania kryzysowego
  tel. kom. 608-383-085 

Pozostałe kontakty i telefony

Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich
w Bolesławiu

ul. Główna 180b
32-329 Bolesław

tel./fax
(32) 642-41-42

e-mail:
biblioteka@gminaboleslaw.pl

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej
w Bolesławiu

ul. Główna 55
32-329 Bolesław
tel.
(32) 642-40-73
e-mail:
ck@gminaboleslaw.pl

Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania
w Bolesławiu

ul. Główna 96
32-329 Bolesław

tel./fax
(32) 647-17-70

e-mail:
szoiw_boleslaw@pro.onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica
w Bolesławiu

ul. Główna 96
32-329 Bolesław
tel.
(32) 647-17-00
(32) 647-17-01
e-mail:
spboleslaw@poczta.onet.pl
Publiczne Gimnazjum w Bolesławiu

ul. Główna 96
32-329 Bolesław

tel.
(32) 645-90-70

e-mail:
gimboleslaw@szkola.wp.pl

Zespół Szkół im. Fr. Nullo w Krzykawie

Krzykawa 54
32-329 Bolesław

tel./fax
(32) 649-30-40
e-mail:
spkrzykawa@wp.pl
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Laskach

ul. Błędowska 13
32-329 Bolesław

tel./fax
(32) 642-45-43
e-mail:
szk.laski@poczta.fm

Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny
w Podlipiu

Podlipie 153
32-329 Bolesław
tel./fax
(32) 642-41-77
e-mail:
podlipie@o2.pl
Przedszklole w Bolesławiu

ul. Główna 18
32-329 Bolesław

tel./fax
(32) 642-40-17
e-mail:
Przedszkole w Krzykawie

Krzykawa 54
32-329 Bolesław

tel./fax
(32) 649-30-40
e-mail:
przedszkolekrzykawa@onet.eu
Ochotnicza Straż Pożarna w Podlipiu

Podlipie 1
32-329 Bolesław

tel.
(32) 642-40-38
e-mail:
Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu

ul. Główna 30
32-329 Bolesław

tel.
(32) 642-47-50
e-mail:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzykawie

Krzykawa 54a
32-329 Bolesław

tel.
(32) 642-48-00
e-mail:

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach

Laski ul. Główna 3
32-329 Bolesław

tel.
(32) 642-40-88

e-mail:

Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków
z siedzibą w Małobądzu

ul. Górna 25
32-329 Bolesław
tel./fax
(32) 642-48-02
wew. 22
e-mail:
sekretariat@gzos.com.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław

tel.
(32) 642-19-58
tel./fax
(32) 646-11-48

e-mail:
biuro@zgkboleslaw.com
Gminny Ośrodek Zdrowia w Bolesławiu

ul. Laskowska 4
32-329 Bolesław

tel.
(32) 642-40-12
e-mail:

Parafia Polskokat. p.w. Bożego Ciała
w Bolesławiu

ul. Główna 5a
32-329 Bolesław
tel.
(32) 642-40-05
tel. kom.
602-488-143
e-mail:

Parafia Rzymskokat.  p.w. Macierzyństwa NMP
i św. Michała Archanioła w Bolesławiu

ul. Główna 66
32-329 Bolesław
tel.
(32) 649-30-70
(32) 649-30-65
(32) 649-30-55
e-mail:

Parafia Polskokat. p.w. św. Barbary
w Małobądz

ul. Górna 48
32-329 Bolesław

tel.
(32) 642-48-36
tel. kom.
504-094-027

e-mail:

Parafia Rzymskokat. p.w. Św. Ap. Piotra
i Pawła w Krzykawce

ul. Kościelna 2
32-329 Bolesław
tel.
(32) 642-48-80
e-mail:

 


Nowy Szpital w Olkuszu - podstawowe numery telefonów:

Szpitalny Oddział Ratunkowy - (41) 240-1270
Nocna i świąteczna pomoc lekarska - (41) 240-1345
Rejestracja RTG, USG, TK - (41) 240-1275
Rejestracja EEG - (41) 240-1202
Dział fizjoterapii - (41) 240-1204
Anestezjologia i fizjoterapia - (41) 240-1255
Oddział chirurgiczny - (41) 240-1252
Oddział wewnętrzny - (41) 240-1225
Oddział kardiologiczny - (41) 240-1222
Oddział urazowo-ortopedyczny (41) 240-1253
Ginekologia i położnictwo - (41) 240-1235
Neonatologia - (41) 240-1239
Pediatria - (41) 240-1263; (41) 240-1261
Neurologia/Pododdział udarowy - (41) 240-1233
Oddział psychiatryczny - (41) 240-1257
Oddział zakaźny - (41) 240-1276
Oddział paliatywny - (41) 240-1278
Dzienny Oddział Chemioterapii - (41) 240-1335

Poradnie specjalistyczne - Olkusz, ul. 1000-lecia 17
Okulistyczna, laryngologiczna - (41) 240-1211
Endokrynologiczna, neurologiczna, reumatologiczna, logopedyczna, psychologiczna - (41) 240-1231

Poradnie specjalistyczne - Olkusz, ul. 1000-lecia 13
Gastroenterologiczna, chirurgiczna, urologiczna, proktologiczna - (41) 240-1271
Chorób zakaźnych - (41) 240-1206
Kardiologiczna, konsultacyjna rozwoju noworodka - (41) 240-1210
Leczenia bólu - (41) 240-1249
Medycyny pracy - (41) 240-1345
Medycyny sportowej - (41) 240-1227
Onkologiczna - (41) 240-1305
Opieki paliatywnej - (41) 240-1210
Rehabilitacyjna, urazowo-ortopedyczna - (41) 240-1347
Schorzeń sutka - (41) 240-1305

Poradnie specjalistyczne - Olkusz, ul. Żuradzka 21
Gruźlicy i chorób płuc - (41) 240-1374
Leczenia uzależnień - (41) 240-1375
Zdrowia psychicznego - (41) 240-1373

Poradnie specjalistyczne - Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 60
Ginekologiczno-położnicza - (41) 240-1297
Diabetologiczna - (41) 240-1353
Okulistyczna, laryngologiczna - (41) 240-1354

Poradnie specjalistyczne - Wolbrom, ul. Skalska 22
Chirurgiczna, reumatologiczna - (41) 240-1384
Ginekologiczno-położnicza - (41) 240-1383

« Powrót