Wędrówki z Bolkiem i Lolkiem po Małopolsce

 

Przeżyjmy to jeszcze raz razem z "Bolkiem i Lolkiem" - film z przedsięwzięcia pt. "Dzień jak z bajki - organizacja widowiska plenerowego opartego na motywach "Bolka i Lolka" dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wydawnictwa Centrum Kultury

  Numer 34 z serii "Bolesławskie Zeszyty Historyczne"

- "Bolesławscy mistrzowie rzeźby"

 

"Na podszybiu"

 

 

"Hej! Z Olkuską Piosenką"

Zeszyt do pobrania: Hej! Z Olkuską Piosenką

 

 

"Po dniówce"

 

 

"Potrawy spod Strzechy"

Zeszyt do pobrania: Potrawy spod Strzechy

 

 

"Bolesławska opowieść niepodległościowa 1914 - 1920 "

 

   

  "Ognie w pirytach" 

- wznowienie powieści J. Waśniewskiego z 1935r. w opracowaniu dr M. Pieniążka i J. Liszki.
Do nabycia w Centrum Kultury i filiach w cenie 35zł.

 

"Strasizmy i Straszki"

- Autor: Z. Straś Do nabycia w Centrum Kultury i filiach w cenie 10zł.

   

"Bolesławskie Prezentacje"

miesięcznik, pismo samorządowe Gminy Bolesław, red. nacz. Beata Bazan Bagrowska

 

"Korzenie"

dwumiesięcznik, pismo społeczno - kulturalne, red. nacz. Józef Liszka

 

"Bolesławskie Zeszyty Historyczne"

periodyk traktujący o historii gminy i regionu, dotychczas ukazało się 30 numerów autorstwa
Józefa Liszki, w tym:

zeszyt nr 6 - autorstwa Lucjana Stanisława Poczęsnego i zeszyt nr 27 - autorstwa Tomasza Sawickiego.

1. "Antoni Schmidt aptekarz z Krążka". Do pobrania: Bolesławski Zeszyt Historyczny Numer 1
2. "Gmina Bolesław pod okupacją hitlerowską 1939-1945". Do pobrania: Bolesławski Zeszyt Historyczny Numer 2
3. "Gmina Bolesław pod okupacją hitlerowską 1939-1945". Do pobrania: Bolesławski Zeszyt Historyczny Numer 3
4. "Gmina Bolesław pod okupacją hitlerowską 1939-1945". Do pobrania: Bolesławski Zeszyt Historyczny Numer 4
5. "Pozostał po nich znak"
6. "Malarcia - Maria Płonowska"
7. "Miejsca pamięci narodowej na terenie Gminy Bolesław"
8. "Rozmowy z Władysławem Jastrzębskim o dawnym Bolesławiu"
9. "Bolesław i okolice na starej widokówce"
10. "Hej! Z olkuską piosenką". Do pobrania: Bolesławski Zeszyt Historyczny Numer 10
11. "Boleslaviana - Ilkussiana"
12. "Dostojni Goście naszej małej ojczyzny w drugim tysiącleciu"
13. "Anegdoty regionalne"
14. "Stanisław Ciszewski i jego "Lud rolniczo-górniczy z okolic Sławkowa w powiecie olkuskim"
15. "Wokół Bolesławskiego Dworku"
16. "Herbowe Rody Naszej Małej Ojczyzny"
17. "Kartoteka Ofiar II Wojny Światowej z Gminy Bolesław"
18. "Jan Waśniewski - bolesławski epik"
19. "Cicha noc, święta noc... w Bolesławiu i okolicy"
20. "Święta Wielkanocne w kulturze Bolesławia i okolicy"
21. "Tradycje spółdzielcze Bolesławia"
22. "Dialog o Boguckich"
23. "Ziemia kryje skarby"
24. "Diabla Góra w Bukownie. Legenda i prawda."
25. "50 lat pamięci o Marii Płonowskiej"
26. "Legenda-Podanie-Historia"
27. "Źródła koncepcji i architektura bolesławskiego kościoła"
28. "Bolesław i okolice w literaturze"
29. "Mały słownik gwary olkuskiej"
30. "Ludzie z bolesławskich cmentarzy"
31. "Z babcinej półeczki, dziadkowej szufladki i... starego strychu"
32. "Staropolski Dworek w Krzykawce"
33. "Bolesławska opowieść niepodległościowa 1914 - 1920"
34. "Bolesławscy mistrzowie rzeźby"

 

 

Widokówki i foldery z terenu Gminy Bolesław

Pozycje z zakresu historii
"Kartki z dziejów Gminy Bolesław"
"Legendy i opowiadania Srebrnej Krainy"


Tomiki poetyckie
Dziesięć "Tryptyków Poetyckich" następujących autorów: Protazy Cebo, Dorota Iwona Czyżewska, Janina Kubańska, Barbara Litarska, Zofia Lorek, Klara Marzec, Maria Łaskawiec, Lucjan Poczęsny, Zbigniew Straś, Joanna Imielska.

"Chcę zdążyć" - Janina Kubańska
"Wiersze" - Zofia Lorek

"Prezentacja Twórczości Bolesławskich Autorów"
wstęp zawiera rys historyczny bolesławskiej twórczości, podstawowa część książki obejmuje opis twórczości 24 autorów z krótkimi notami biograficznymi, prezentowane są: wiersze, proza, malarstwo, grafika, rzeźba, książka ilustrowana 209 fotografiami kolorowymi, 38 fotografiami czarnobiałymi oraz licznymi reprodukcjami dokumentów, końcową część książki stanowi posłowie i epilog zachęcający do korzystania z oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Bolesławiu.

Wszystkie pozycje do nabycia w Centrum Kultury.

Załączniki:

« Powrót