Wędrówki z Bolkiem i Lolkiem po Małopolsce

 

Przeżyjmy to jeszcze raz razem z "Bolkiem i Lolkiem" - film z przedsięwzięcia pt. "Dzień jak z bajki - organizacja widowiska plenerowego opartego na motywach "Bolka i Lolka" dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ogólna charakterystyka

 

Gmina Bolesław liczy blisko 8 tys. mieszkańców. Położona jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w pobliżu Pustyni Błędowskiej, na granicy dwóch najważniejszych województw Polski południowej, w połowie drogi pomiędzy Krakowem i Katowicami, przy drodze krajowej 94. Zajmuje obszar o powierzchni 41,34 km2, średnia gęstość zaludnienia wynosi 188 osób na km2. Znaczna część jej powierzchni to tereny Krajobrazowego Parku Jurajskiego. Gmina Bolesław obejmuje 12 sołectw: Bolesław, Hutki, Krążek, Krzykawę, Krzykawkę, Krze, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy, Ujków Nowy Kolonię. Ze względu na występujące w tym rejonie bogactwa naturalne jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa i hutnictwa rud cynku i ołowiu w naszym kraju. W budowie geologicznej gminy Bolesław wyróżnia się trzy piętra strukturalne.

Pierwsze piętro tworzą sfałdowane utwory paleozoiczne, drugie piętro stanowią monoklinalnie zalegające utwory mezozoiczne wraz z utworami permu, natomiast trzecie, najmłodsze piętro, stanowią pokrywowe utwory kenozoiczne-czwartorzędowe.

 

« Powrót