Wędrówki z Bolkiem i Lolkiem po Małopolsce

 

Przeżyjmy to jeszcze raz razem z "Bolkiem i Lolkiem" - film z przedsięwzięcia pt. "Dzień jak z bajki - organizacja widowiska plenerowego opartego na motywach "Bolka i Lolka" dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Centrum Kultury

2009-05-12

Pamiętamy

Pamiętamy

Zgodnie z tradycją, w dniu 9 maja br. w Krzykawce (gmina Bolesław) odbyły się uroczyste obchody 146 rocznicy Bitwy pod Krzykawką, która miała miejsce na Polanie Nullo 5 maja 1863 r. Dowodem pamięci o poległym tu płk. Francesco Nullo i jego żołnierzach jest fakt, iż w uroczystości wzięło udział ponad sto znamienitych gości.

Obchody otwarły uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Fr. Nullo, gdzie przybyłe delegacje złożyły kwiaty, wyrażając tym samym pamięć o poległych w bitwie. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli Biur Poselskich, Starostwa Powiatowego, prezydentów, burmistrzów, wójtów i przewodniczących rad okolicznych miast i gmin, Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Włoskiej, sołectw, szkół, straży pożarnej i Kół Gospodyń Wiejskich.
Uroczystego charakteru imprezy dopełniły okolicznościowe przemówienia Wójta Gminy Bolesław, Ryszarda Januszka, Przewodniczącej Rady Powiatu Olkuskiego, Lidii Gądek oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Włoskiej, Wiktora Burakowskiego. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o występie Orkiestry Dętej ZGH „Bolesław” w Bukownie, która dodała części patriotycznej obchodów jeszcze bardziej doniosłego charakteru.
Dopełnieniem imprezy był program artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół im. Francesco Nullo w Krzykawie. Na scenie zaprezentowały się wówczas talenty wokalne i taneczne z zespołu „Energy”, których wysiłki zostały nagrodzone gromkimi brawami. Krzykawska publiczność miała możliwość usłyszenia goszczącego po raz pierwszy w naszej gminie chóru „Hejnał” z ponad 100-letnią tradycją. Działający przy bazylice św. Andrzeja
w Olkuszu chór w czasie swojego koncertu zaprezentował muzykę kościelną i pieśni świeckie. Występ „Hejnału” okazał się niepowtarzalną okazją do usłyszenia m.in. takich utworów jak: „Gaude Mater Polonia”, „Modlitwa Partyzantów” czy „Hymn do nocy”. W tym samym, patriotycznym tonie przebiegał występ Koła Gospodyń Wiejskich z Podlipia, który zakończył artystyczną część obchodów, by ustąpić miejsca wieczornemu spotkaniu rekreacyjnemu z zespołem „Ares”, które trwało do późnych godzin nocnych.
 

Katarzyna Górska

« Powrót